Kationbytterkapasitet

Kationbytterkapasitet - CEC - Cation exchange capacity. Antall kationbindende seter i jord eller cellevegger. Total mengde negativt ladete utbytningssteder. I jord øker CEC med økende innhold av leire og organisk materiale. % av seter som av andre kationer enn H+ kalles % basmetning. Sur jord med mye utbyttbart H+ har lav basmetning.

Publisert 4. feb. 2011 10:28