Kationbytterkapasitet

Kationbytterkapasitet - CEC - "Cation exchange capacity". Antall kationbindende seter i jord eller cellevegger. Total mengde negativt ladete utbytningssteder. I jord øker CEC med økende innhold av leire og organisk materiale. % av bindingsseter for andre kationer enn protoner (H+) kalles % basmetning. Sur jord med mye utbyttbart H+ har lav basmetning.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 15. nov. 2021 12:52