Katode

En elektrode i en elektrokjemisk celle hvor det skjer en reduksjon med avgivelse av elektroner. Den negative elektroden i et gassutladningsrør (katodestrålerør). Positivt ladete kationer vil bevege seg mot katoden. Anoden er eelektroden mottar elektroner. Elektroner har negativ elektrisk ladning, men ved konvensjon bestemmes strømmretningen av hvilken vei positive ladninger beveger seg, altså motsatt av den veien elektornene beveger seg.

I et batteri er det en katode og anode.

Publisert 18. des. 2017 13:51 - Sist endret 18. des. 2017 13:51