Kinetokor

Kinetokor (gr. kinetikos - å sette i bevegelse; chora - plass, sted) - Plateformet proteinstruktur i centromeren hvor spindelfibrene fester seg under mitose eller reduksjonsdeling (meiose). Bevegelsessentrum for kromosomene.

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 26. nov. 2017 09:59