Mitose

Mitose (gr. mitos - tråd) - Vekstdeling. Karyokinese. Deling av en cellekjerne som gir dublisering og atskillelse av kromosomer, og to genetisk identiske datterceller. Kjernedeling hvor dattercellene får det samme antall kromosomer som morcellen. Celledelingen hvor kromatidene til kromosomene atskilles og to genetisk identiske celler lages. Mitosen kan deles i fire stadier: Profase, metafase, anafase og telofase.

Profase: Bipolare spindler utvikles med en pol i hver ende. Cellekjernemembranen er intakt. Nukleolus og preprofasebånd forsvinner. Det skjer kondensering av kromosomer og to kromatider blir holdt sammen ved centromeren.

Prometafase: Cellekjernemembranen løses opp og finnes som fragmente. Kromosomene beveges aktivt.

Metafase: Kromosomene er samlet i midten av cellen, og det er både kinetokore og polare mikrotubuli.

Anafase: Atskilte kromatider blir trukket mot hver sin pol når kinetokore mikrotubuli trekker seg sammen. Det skjer økt atskillelse mellom polene.

Telofase: Det skjer dekondensering av kromosomene. Cellekjernemembranen blir gjendannet, og celleplaten vokser

Cytokinese: To celler med dekondenserte kromosomer og komplett kjernemembran. Nukleolus synes på nytt.

I profase som er starten på mitosen vises først kromosomene seg som tynne tråder som krølles sammen og blir kortere. Hvert kromosom har på dette stadiet allerede delt seg og har to søsterkromatider festet til hverandre i en centromer. I metafase løses kjernemembranen opp og kromosomene ligger i ekvatorialplaten med spindelapparatet festet til centromeren. Samlingen av spindelmikrotubuli skjer i en centrosom som virker som et mikrotubuliorganiserende senter. I anafase atskilles de to kromatidene i kromosomene og beveger seg mot cellens poler ved hjelp av spindelapparatet som er festet til centromeren. Søsterkromatidene kalles nå datterkromosomer. Mitotisk spindel fordeler kromosomene til to datterceller. I telofase har de nye parene med kromosomer nådd polene i cellen og kromosomene tvinner seg ut og forsvinner av syne. Celleplaten dannes og telofasen avsluttes med at de to cellene med hver sin kjerne atskilles med en ny cellevegg. I interfase lager centrosomet 2 centrosomer utenfor kjernen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 25. jan. 2020 07:11