Celleplate

Vegglignende struktur mellom celler som deler seg og atskilles, laget fra fragmoplasten. Fragmoplasten er en samling av mikrotubulii og vesikler, og fusjonering av disse gir celleplaten. Celleplaten blir laget  ved celledelingen i sein anafase eller tidlig telofase.

Celleplaten er forstadium til cellevegg og midtlamell hos landplanter og noen få alger. Dannes ved fusjon av Golgivesikler i cellens ekvatorialplan under celledelingen. Veggstrukturdannelse mellom to datterceller etter celledeling.

Hos algene og dyreceller skjer celledelingen ved innvekst av cellemembranen ved at det dannes en kløyvingsfure nær metafaseplaten. En sammentrekkende ring av mikrofilamenter avsnører de to cellene.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 3. apr. 2019 12:04