Kleibers lov

Kleibers lov er en skaleringslov som gir sammenheng mellom metabolsk aktivitet og kroppsmasse. Det er en allometrisk lov (gr. allos - andre; metron - mål) som angir forandring i form og proporsjoner med økende kroppsstørrelse.

Kleibers lov (Max Kleiber 1932) studerte basal metabolsk rate ( responsvariabel y) hos pattedyr med forskjellig kroppsmasse (M) og viste at den allometriske eksponenten b er lik 3/4.

\(y = a \cdot M^{\frac{3}{4}}\)

Denne potensfunksjonen

\(y = a \cdot M^b \; \; \; 0 < b\leq 1\)

kan også skrives på en lineær form som en rett linje ved å bruke Briggske logaritmer på begge sider av likhetstegnet, en logtransformering :

\(log y=log a + b\cdot logM\)

Metabolsk rate kan av måleenhet ml oksygen tatt opp per time, ml O2 h-1. Loven ble også anvendt på andre dyregrupper. Tallet 3/4 for eksponenten b har vært omdiskutert. For planter har man funnet \(b \approx 1\), og man ser nytten av  den allometrisk koeffisienten a som en omregningsfaktor mellom metabolsk rate og kroppsmasse, men hvor a også angir stigningstallet (stigningskoeffesienten).

Ut fra betraktninger om volumet av en kube eller kule i forhold overflaten av de tilsvarende burde den allometriske eksponenten b være lik 2/3. Et av argumentene mot 2/3 er at at organismene har et indre greinet transportsystem, og har en fraktal dimensjon.

Litteratur

Kleiber M: Body size and metabolism. Hilgardia 6 (1932) 315-351.

Tilbake til hovedside

Publisert 24. okt. 2016 16:13 - Sist endret 20. juni 2019 13:41