Kloningsvektor

Kloningsvektor - Et selvstendig (autonomt) replikerende genetisk element som kan brukes til å frakte stykker (segmenter) av DNA til en vertscelle. De vanligste kloningsvektorer er bakterielle plasmider eller et kunstig gjærkromosom (YAC, "yeast artificial chromosome"). Cosmid er en kloningsvektor laget fra et plasmid som det er satt inn en DNA-sekvens som trengs for å pakke DNA fra fag lambda inn i viruspartikkelen. pBR322 er et mye brukt kloningsplasmid som kan oppformeres i bakterien Escherichia coli. Kloningsplasmider brukes til å klone små fragmenter. Plasmidene er små, sirkulære, finnes i mange kopier, har seter for antibiotikaresistens (ampicillin og tetracyclin) og replikeres uavhengig av bakteriekromosomet. pBR322 har bare ett kuttsted for forskjellige restriksjonsenzymer som f.eks. PstI, EcoRI, HindIII og BamHI, og disse er inne i områdene for antibiotikaresistens. Settes fremmed genmateriale inn i en av områdene for antibiotikaresistens inaktiveres genet som gir resistens og bakterien blir følsom for nevnte antibiotika. Mer avanserte plasmidkloningvektorer inneholder polylinkere (multiple kloningsseter).

Bakteriofag lambda og bakteriofag M13 kan også brukes som kloningsvektorer. Som kloningsvektor i planter brukes Ti-plasmid til bakterien Agrobacterium tumefasciens. T-DNA er et stykke av Ti-plasmid som blir satt inn i plantens genom, og det fremmede genet som ønskes innsatt i planten må befinne seg mellom begge endene på T-DNA. Vanlig er å bruke binære vektorer. En binær vektor brukes sammen med et annet plasmid.

Genet som skal klones settes ofte inn i en ekspresjonsvektor som inneholder en promoter, f.eks. en promoter fra blomkålmosaikkvirus (et plante DNA-virus). Ti-plasmidet inneholder to steder for replikasjonsstart slik at det kan replikeres både i A. tumefasciens og E. coli. Kloningsarbeidet gjøres i bakterien E. coli. Plasmidet inneholder også to seter for antibiotikaresistens som brukes som seleksjonsmarkører.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 3. feb. 2020 08:29