Kolleter

Kolleter (gr. kolla - lim) - Flercellete utvekster på knoppskjell og unge blad som utskiller klebrig slim. Danner en kost- eller trådformet struktur som skilles ut fra epidermis, men er forskjellig fra trikomer. F.eks. klebrige knoppskjell hos hestekastanje (Aesculus hippocastanum) før løvsprett om våren.

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 6. feb. 2017 14:37