Kolligativ

Kolligativ (l. colligatus - bundet sammen). Kolligative egenskaper er hvordan oppløste stoffer (soluter) i vann påvirker osmotisk trykk, vanndamptrykk, samt kokepunkt og frysepunkt for vannet. Skyldes forholdet mellom antall oppløste molekyler og antall molekyler av løsningsmiddelet, og ikke de kjemiske egenskapene til de oppløste stoffene som sådan.

Oppløste stoffer senker vanndamptrykket , øker kokepunktet, og senker frysepunktet.

Osmotisk trykk (π) er gitt ved van't Hoffs lov:

\(\pi= -icRT\)

hvor ic er osmolaritet, i er et mål på ionisasjon, i =1 for sukker og f.eks. i=2 for kaliumklorid (KCl), c er konsentrasjon, R er gasskonstanten og T er absolutt temperatur.

Jfr. Raouls lov og ideelle løsninger.

Publisert 3. mai 2018 08:06 - Sist endret 3. mai 2018 08:06