Kolloid

Kolloid (gr. kolla - lim; eides - lignende) - Fordelingstilstand av partikler med størrelse fra 1-1000 nanometer (nm). Innår i kolloidale løsninger, suspensjoner, emulsjoner og aerosoler.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 11. mars 2020 10:48