Kolloider

En blanding eller suspensjon av spredte uløselige partikler som er jevnt og homogent fordelt i en væske eller gass. Partiklene er små, med diameter fra 0.01 - 10 mikrometer (µm) 1 µm = 10-6 meter, det vil si at de er større enn atomer og molekyler, og skiller seg derfor fra en løsning,  men allikevel så små at vi ikke kan se dem ved vanlig syn, men må benytte et mikroskop.  En kolloidal blanding består av to faser: partiklene og dispergeringsmiddelet.

I en stabil kolloidal blanding forblir partiklene jevnt fordelt over tid, mens i en ustabil kolloidal blanding vil partiklene aggregere og sedimentere mot bunnen av blandingen. En suspensjon kan bli brukt som eget begrep, forskjellig fra kolloidal blanding

Skum er kolloidale gasspakker fanget i en væske. Såpeskum og såpebobler.  Likeså vispet krem hvor luft vispes inn i fløte. Barberskum.  Majones er en kolloidal emulsjon. Svampaktig polystyrenskum (styrofoam) til isolasjon og forpakningsemballasje er eksempel på en fast type skum. Det samme er skumaktige marshmallows som inneholde gelatin, sukker og innpisket luft. Gelatin og saftgele er en type gel

Blekk og sjampo danner en sol.

Melk er eksempel på en kolloidal blanding hvor fettdråper er suspendert i en vannløsning. Enkollioidal blanding kan få en blåaktig farge grunnet Tyndall-effekt hvor lys blir spredt (scattering)  av kolloidene, og spredningen er som Rayleigh-spredning en funksjon av fjerde potens av frekvensen til lyset, som betyr at blått lys blir spredt mer enn rødt, hvor rødt lys går gjennom løsningen. 

En aerosol er små partikler i fast form eller væskeform og som er løst i en gass. Kolloidale, Støvpartikler i et rom (sees når de saner i solstråler skinner inn i rommet), tåke, skyer, blåaktig eksos fra en totaktsmotor, eller væskedråper i en spray (insektsspray, malingspray, parfymespray, deodorantspray, nesespray, astmainhalatorspray) danner en aerosol.

I jord hvor det både er gass-, væske- og fastfase er det både uorganiske kolloider (aluminiumsilikater) med negativ ladning, samt organiske kolloider. Ladete kolloider har mulighet til å binde stoffer med motsatt ladning. Kolloider (uorganiske aluminiumsilifakter som danner kolloider, eller organiske molekyler som danner organiske kolloider)  er viktige for opptak av mineralnæring i planter via ionebytting.

Kolloider med ladning og Zeta-potensial

Kolloidale partikler med ladning har et elektrisk potensial, zeta-potensial, mellom overflaten og det tilhørende grenselag og dispergeringsmediet som kolloidene befinner seg i. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. juli 2018 10:44 - Sist endret 30. okt. 2018 09:14