Komplementær

Komplementær - Henspiller på to nukleinsyresekvenser som kan danne basepar med hverandre og danne en perfekt dobbeltheliks. Kan også brukes til å beskrive den nøyaktige tilpasningen mellom substratmolekyl og det aktive bindingssete.

Publisert 4. feb. 2011 10:30