Komplementær DNA (cDNA)

Komplementær DNA (cDNA) - DNA-kopi laget med enzymet revers transkriptase med RNA som mal (templat). cDNA mangler introner som finnes i genomisk DNA. cDNA er et nødvendig intermediat for reproduksjon av retrovirus. Er også et nødvendig verktøy i genteknologi hvor man isolerer budbringer-RNA (mRNA) og bruker dette til å lage komplementær DNA (cDNA) uten introner. Kan inngå i et cDNA-bibliotek. Revers transkiptase kan også benyttes for å omdanne RNA fra RNA-virus til DNA. 

Tilbake til hoveside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 14. mars 2020 12:19