cDNA bibliotek

cDNA bibliotek - Samling av klonete DNA molekyler som består av DNA-kopiene av alle mRNA som lages i en celle satt inn i en velegnet kloningsvektor.

cDNA lages fra mRNA katalysert av enzymet revers transkriptase, med oligo(dT) som en primer som bindes til poly-A-halen til mRNA, og første tråden lages ved å tilføre deoksyribonukleotider til 3´-enden. For å lage full-lengde cDNA må det settes på en hale på 3´-enden katalysert av en terminal transferase f.eks. en homopolymer ..CCCCCCC- hale ved å bruke dCTP. mRNA tråden fjernes med alkali og den andre tråden kan deretter lages vha. revers transkriptase eller Klenow-fragmentet til DNA polymerase I. For at cDNA som man nå har laget skal kunne brukes til kloning må endene av cDNA behandles spesielt. Først behandles cDNA med en nuklease som fjerner fremstikkende nukleotider i 3´-enden, etterfulgt av Klenow-fragmentet til DNA polymerase I for å sette inn manglende 3´-ende nukleotider. Deretter metyleres cDNA med EcoRI metylase slik at ikke et restriksjonsenzym som brukes seinere kapper internt i cDNA f.eks. hvis man bruker en EcoRI linker. Deretter festes en linker med T4 DNA ligase. Det gjøres restriksjonskutt med EcoRI og det hele settes inn i en kloningsvektor.
DNA mikromatrise
DNA mikromatrise med cDNA.
 
Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 17. jan. 2020 08:41