Primer

Primer - Stumper eller korte stykker med DNA eller RNA som fungerer som startsted for enzymatisk syntese av nytt DNA. En kort (e.g. 12-20 nukleotider) enkelttrådet nukleotidsekvens (oligonukleotider) av DNA som tjener som startmateriale for syntese av en ny DNA-tråd som lages fra 3´-enden av primeren. En kort nukleinsyresekvens som har en fri 3´-hydroksylgruppe som kan danne basepar med en komplementær templattråd og som derved funksjonerer som startpunkt for tilføring av nye nukleotider slik at templattråden kopieres.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:43 - Sist endret 14. mars 2020 13:04