Konduksjon

Konduksjon - Varmeledning. Overføring av varme ved termiske kollisjoner mellom molekyler langs en temperaturgradient. F.eks. overføring av varme fra solside til skyggeside på en trestamme.

Et blad med en temperatur har en temperaturgradient over grenselaget. Varme kondukteres (ledes) over dette luftlaget ved termiske kollisjoner mellom gassmolekyler. Varmeoverføring ved konduksjon skjer analogt til diffusjon. Konduksjon er overføring av varme langs en temperaturgradient fra et sted med høy temperatur til et med lav temperatur.  Varmeoverføring ved konduksjon har mindre betydning for plantene i forhold til konveksjon (varmestrømning).

Varmeoverføring ved konduksjon C uttrykt i  Wm-2 beskrives av:

\(C=-k \frac{\Delta t}{\Delta x}\)

hvor k er termisk konduktivitet angitt i W m-1K-1. Termisk konduktivitet ved standardbetingelser STP er for luft 0.024 W m-1K-1. Δt/Δx er temperaturgradienten. For vann er k lik 0.59 W m-1K-1.

Ofte er det mer praktisk å måle konsentrasjonen på to steder i systemet enn å måle en konsentrasjonsgradient. Drivkraften blir altså forskjell i temperatur. Varmeoverføring  i gode ledere påvirkes av strømmen av elektroner. Gode varmeledere frakter også lett elektroner. Isolatorer overfører varme bare via vibrasjoner av molekyler. Konduksjon kan ha betydning ved f.eks. overføring av varme fra solsiden til skyggesiden i en trestamme.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 31. des. 2020 15:49