Krassere

Krassere (Acanthocephala, gr. akantha - torn; kephale - hode; eng. spiny-headed worms), ca. 1000 arter. Krassere er endoparasitter i tarmkanalen hos fugl, fisk og pattedyr.

De er pseudocoelemate dyr uten tarm som i larvestadium lever som endoparasitter i mellomvertene krepsdyr eller insekter. Mangler tarmkanal, og maten tas opp gjennom huden (integument). Har en innkrengbar proboskis/snabel (gr. proboskis - snabel, stamme) med haker. Krassere har tverrynket kropp med kutikula med væskefylte kanaler, koblet sammen med rørformete væskefylte muskler i veggen. Sirkulasjonen drives av muskelbevegelser. Ekskresjonssystem i form av protonefridier med flammeceller, utløp felles med kjønnskanalene. Særkjønnete (dioike) med innvendig befruktning. Hannen overfører spermier vha. en penis. Embryo dekket av skall skilles ut med avføringen og klekkes når de blir spist av en mellomvert. Macracanthorhynchus hirudinaceus lever i tynntarmen hos gris, med billelarver som mellomvert. Larven (acanthor) graver seg gjennom tarmen og utvikler seg til en cystacanth i hemocoel hos insektet. Echinorhynchus.

Klasse Archiacanthocephala

Gigantorhynchus.

Klasse Eoacanthocephala

Pallisentis.

Klasse Palaeacanthocephala

Polymorphus.

Teksten er hentet fra Zoologi - om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 16. jan. 2019 12:39 - Sist endret 16. jan. 2019 12:41