K-seleksjon

K-seleksjon (fra K-leddet i den logistiske ligningen) - Naturlige seleksjon under betingelser som favoriserer overlevelse når populasjonen kontrolleres vesentlig av tetthetsavhengige faktorer. Mange trær er K-strateger ved at de lever lenge, bruker lang tid før de setter frø og investerer relativt lite ressurser til reproduksjon. I motsetning til r-seleksjon som favoriserer kortlevede individer som investerer mye ressurser til reproduksjon. Ettårige urter og ugras er ofte r-strateger.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:32 - Sist endret 14. des. 2018 13:59