Kunstig fotosyntese

Kunstig fotosyntese er etterligning av delprosesser i naturlig fotosyntese med formål å lagre solenergi i form av kjemiske bindinger i organiske molekyler, en reduksjon av karbonmonoksid (CO) eller karbondioksid (CO2) drevet av lys. eller fotokatalytisk spalting av vann til hydrogen (H2) og oksygen (O2). Kunstig fotosyntese er basert på biomimetikk (biomimikry) hvor biologiske prinsipper blir anvendt i teknologisk sammenheng. Kunstig fotosyntese kan drives i en kombinasjon mellom lysabsorberende systemer (solceller, porfyriner), katalysatorer og spesielle bakterier og enzymer.

Publisert 29. apr. 2016 09:01