Kvae

Kvae - Harpiks. Vanlig hos bartrærUtskilles fra harpikskanaler som går gjennom planten og finnes både i røtter, stamme, greiner og nåler, og skilles ut når planten eller treet skades. Harpiks er ikke løselig i vann og hindrer soppinfeksjon. Harpiksen er en komplisert kjemisk blanding av mange stoffer bl.a. terpener (monoterpener, diterpener og triterpener).  Flere typer kvae inngår i røkelse og myrra. Mastik. Terpentin lages ved destillasjon eller ekstraksjon av furu (Pinus) og inneholder vesenlig monoterpener (alfa-pinen, beta-pinen, limonen, kamfen m.fl). Furu har, i motsetning til gran, kjerneved som blir innsatt med harpiks. Når ytterveden av furua råtner blir den indre kjerneveden stående igjen med høyt harpiksinnhold, kalt tyri, som er velegnet til opptenningsved, men soter mye når den brenner. Fururøtter i myrlendt strøk kan også danne tyri.

Tyritopp hos furu, hvor toppen av treet visner og blir innsatt med harpiks skyldes to rustsopper. Den vertsvekslende Cronartium flaccidum hvor man finner alle sporestadier: 0 (Spermagonerier med spermatier og reseptive hyfer, tidligere kalt pyknosporer), I (aecidiesporer), II (uredosporer), III (teliosporer) og IV (basidier med basidiosporer). Den andre ruststoppen som gir tyritopp er Endocronartium pini, men den vertsveksler ikke og angriper spesifikt furu.

Publisert 4. feb. 2011 10:32 - Sist endret 23. jan. 2013 09:36