Kjerneved

Kjerneved, malme eller al er vanligvis mørkere farget ved som ikke lenger deltar i vanntransporten, men har mekanisk støttefunksjon. Den innerste delen av veden i en stamme. I motsetning til den ytre vannledende delen med lysere farget ved (splint, yte, geite). Den mørke fargen i kjerneved skyldes impregnering av veden med garvestoffer (tanniner), harpikser, og fenol-forbindelser som gjør den mer resistent mot nedbrytning av sopp. Xylem (vedvev) i kjerneved er ofte blokkert av tylose.

Kjerneved furu

Mørkfarget kjerneved hos furu (Pinus sylvestris), og utenfor denne en lysere splint. Syrin (Syringa vulgaris) er et annet eksempel på trevirke med mørkefarget kjerneved. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 7. sep. 2021 10:57