Liebigs minimumslov

Liebigs minimumslov innen landbruksvitenskap som sier veksten hos planter er begrenset av det næringsstoffet det er minst av, den begrensende faktor, og ikke av den totale næringstilgangen. det viste seg at økt tilførsel av plantenæring ikke nødvendigvis gir økt vekst. Økt vekst får man først når det ble tilført et makro- eller mikronæringsstoff som det er mangel på.

Navn etter Justus von Liebig (1803-1873, professor ved Universitetet i Giessen. Prinsippet bak Liebigs lov var allerede oppdaget i 1828 av Carl Sprengel. Liebigs lov er også anvendt innen generell ressursforvaltning. Liebig er en av grunnleggerne for gjødselindustrien, og skrev i 1840 bl.a. Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie (Organisk kjemi og dets anvendelse innen landbruk og fysiologi). Liebig samarbeidet med Wöhler bl.a. i studiet av bittermandelolje, og kom også med viktige bidrag innen ernæring bl.a. Liebigs kjøttekstrakt. Liebig forsvarte humusteorien, om at plantenes karbon kommer fra organisk materiale, og han mente at plantenes nitrogen vesentlig kom fra luften.  

Liegib frimerkeLiegib frimerke

Blackmankurver

Begrepet begrensende faktor ble innført av Blackman (1905). Hvis en prosess avhenger av flere separate faktorer er prosessen hastighetsbegrenset av det trinnet som går mest sakte. Lys og temperatur er faktorer som ikke kan beskrives som sakte eller raske. Hvor raskt en organisme kan utnytte ressursene i sine omgivelser avhenger av tilgjengelighet og organismens egen evne til å utnytte dem. Når alle transportsystemer virker med maksimal hastighet nås metning. Blackmankurver viser en lineær sammenheng med vekst og vekstfaktor, men sammenhengen brytes raskt når det blir  mangel på et vekststoff. Andre typer vekstkurver er Michaelis-Mentens kinetikk som gir  en asymptotisk hyperbel. Det er viktig å  skjønne hvorfor slike kurver flater av.

Publisert 1. nov. 2016 16:13 - Sist endret 5. feb. 2018 09:26