Litosfæren

Litosfæren (gr. lithos - fjell; sfaira - kule, sfære) - Fjellkomponenten av Jordens overflatelag, den faste mineraldelen av Jorden. Litosfære er det ytterste fjell- og steinlaget på jordskorpen bestående av kontinentalplater (kontinental litosfære) og havbunnsplater (oseanisk litosfære) med overgang til den øvre del av jordmantel. Under litosfæren ligger astenosfæren, og over terrestrisk litosfære ligger pedosfæren., over oseanisk litosfære ligger hydrosfæren.    

Litosol  (gr. lithos – stein; l. solum – jord) er et grunt jordlag bestående vesentlig av ikke forvitrete fjell og stein.

Litofytt (gr. phyton – plante) er en plante som vokser på steingrunn.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:33 - Sist endret 5. mai 2021 12:10