Meldugg

Meldugg - Mjøldogg. Soppsykdom på planter hvor mycelet og sporene sees på overflaten til bladene som hvitaktig mel.

Meldugg er biotrofe  ascomyceter som vokser på overflaten av blad og danner et gråhvit lag. Mycelet utvikler konidioforer som lager konidier som spres med vind eller regndråper. Kimtube lager et apressorium. Meledugg på roser, spisslønn, eik.  Podosphaera i familien Erysiphaceae. Rosemeldugg (Podosphaera pannosa) med forskjellige patovarer. Eikemeldugg (Erysiphe alphitoides). Spisslønnmeldugg (Sawadaea tulasnei).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:35 - Sist endret 17. des. 2018 11:27