Metallchaperoner

er en type chaperoner (metallochaperoner) som deltar i intracellulær transport av metallioner som virker som kofaktorer og som skal inkorporeres i metallproteiner  eller metallenzymer. Binder og overbringer metallioner i cellene.

Transisjonsmetaller i d-blokken i periodesystemet, mangan, jern, kobolt, nikkel, kobber og zink inngår som kofaktorer i metallenzymer, og flere av dem deltar i elektrontransport og redoksreaksjoner. Disse blir inkorporert og plassert via metallchaperoner som deltar i pakkingen.

Tilbake til hovedside

Publisert 9. apr. 2021 12:19 - Sist endret 9. apr. 2021 12:19