Mol

Mol (l. moles - masse) - Atomvekten til et stoff numerisk likt uttrykt i gram. Et mol er massen til 6.022 x10 opphøyd i 23 atomer (Avogadros tall). Antallet atomer i 22.4 liter gass (molvolumet) ved STP (standard trykk og temperatur, 0oC og atmosfæretrykk).

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 4. feb. 2011 10:36