Monokarp

Monokarp (gr. monos - en; karpos - frukt) - Plante som blomstrer bare en gang i sitt liv og deretter danner frukt og frø.

Hapaxantisk (gr. hapax – bare en gang; anthos – blomst). Semelpar.

I motsetning til polykarp, iteropar eller pollakantisk (gr. pollakis – mange ganger; anthos – blomst) som har flere sesonger eller perioder med blomstring og frøsetting.

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 29. okt. 2015 07:04