Semelpar

En semelpar (l. semel – bare en gang) art reproduserer seg bare en gang og dør deretter. Ettårige planter er semelpare (monokarpe). Agaver for eksempel sekelplanten Agave americana, og noen arter bambus er eksempler på flerårige planter som er semelpare. Bambusarter spesielt i Asia kan vokse i 20 – 120 år før de blomstrer og dør. En slik reproduksjonsstrategi gir beskyttelse mot frøpredatorer. Hos dyr er stillehavslaks (Oncorhynchus sp). et eksempel på en semelpar art som lever mange år i havet før de vandrer opp elver for å gyte.

Iteropare (l. iterare – gjenta, fornye, polykarpe) arter har flere reproduktive sesonger før de dør. De fleste flerårige planter er iteropare. Det er flytende overganger mellom semelopare og iteropare reproduksjonsstrategi, og demografiske modeller kan bli brukt til å studere kost-nytte betraktninger  omkring disse strategiene.

Publisert 29. okt. 2015 06:54 - Sist endret 29. okt. 2015 06:54