Monoterpen

Monoterpen - Et isoprenoid med 10 karbonatomer. De kan deles i fire strukturkategorier: asykliske - (f.eks. geraniol, citronellol); syklopentanoide - (f.eks. iroider); syklohexanoide - (f.eks.(-)limonen, (-)carvon, mentol, alfa-pinen) og irregulære monoterpener. Skilles ut i harpikskanaler og fra kjertelhår. Monoterpener har antimikrobioell aktivitet, påvirker interaksjoner mellom planter og kan brukes som utgangsmateriale til feromoner hos insekter.

Publisert 4. feb. 2011 10:37