Mycel

Mycel - Når en soppspore spirer dannes en hyfe. Et stykke bake hyfespissen starter forgreining og det kan dannes tverrvegger (septa). De forgreinede hyfene lager tilsammen et mycel som er selve soppindividet og som brer seg ut i en sirkel fra soppsporen. Et mycel kan være formet som hyfestrenger hvis soppen skal vokse gjennom en næringsfattig sone over til en rikere.

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 4. feb. 2011 10:37