Mycel

Mycel - Når en soppspore spirer dannes en hyfe. Et stykke bak hyfespissen starter forgreining og det kan dannes tverrvegger (septa). De forgreinede hyfene lager tilsammen et mycel som er selve soppindividet og som brer seg ut i en sirkel fra soppsporen. Et mycel kan være formet som hyfestrenger hvis soppen skal vokse gjennom en næringsfattig sone over til en rikere, en type vekststrategi.

Honningsopp (Armillaria sp.) har hvite hyfer som vokser i det vaskulære kambiet hos bartrær, ofte gran og løvtrær. Nåler eller blad blir gulfargete og treet kan dø. Honningsopp lager også hyfestrenger med trådlignende rhizomorfer som blir mørkefargete når de blir eldre, og kan minne i utseende om røtter. Rhizomorfene som sprer soppen til nye trær. Om høsten kan det være store ansamlinger av fruktlegemene til honningsopp ved basis av treet.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 25. feb. 2022 15:54