Hyfe

Hyfe (gr. hyphe - veve) - Trådformet og greinet vegetativ del av en sopp. Flere hyfer sammen danner et mycel. Langstrakte celler hos sopp. Hyfene vokser i spissen (spissvekst). Spitzenkörper er en samling av små vesikler i spissen av sopphyfer. Hyfeveggen inneholder kitin, protein og glukaner. Mangler cellulose. Hyfene er delt med tverrvegger kalt septa (ent. septum), ofte med en pore i midten, unntatt hos algesopp og koblingssopp som normalt mangler tverrvegger i hyfene. Porene kan være enkle som hos sekksporesoppene (ascomycetene) eller mer kompliserte og delvis dekket av endoplasmatisk retikulum som hos stilksporesoppene (basidiomycetene).

 

Mindre organeller som ribosomer og mitokondrier kan passer porene i septa. Hyfene i mycelet kan danne et nettverk som gjennomtrenger materialer. Parasittiske hyfer kan ha oppsugingsorganer (haustorier). Hyfene hos ektotrof og endotrof mykorrhiza har forskjellig utforming og plassering på røttene.  Hos lav kan hyfene danne gonidier. 

Pseudohyfer

Pseudohyfer (gr. pseudo - falsk) danner av korte rader med celler hos gjær ved ufullstendig knoppdannelse, Hos bakegjær (Saccharomyces cerevisae) skjer celldelingen i pseudohyfene unipolart. Gjærsoppen Candida albicans har tre forskjellige vekstformer (pleiomorfe): gjærceller, vanlige hyfer og pseudohyfer. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 21. des. 2021 11:07