Kitin

Kitin (gr. chiton - tunika) - Et motstandsdyktig polysakkarid som inneholder nitrogen i form av N-acetyl-D-glukosamin og finnes i cellevegg hos sopp, samt danner det harde ytre skallet på insekter.

Kitin finnes i eksoskjellet til artropoder, i skallet til eggene hos nematoder og i celleveggen hos sopp. Kitin er sammen med cellulose et av de vanligste polysakkaridene i naturen. I soppveggen er antiparallelle kjeder av kitin er samlet i mikrofibriller kovalent bundet i \(\beta\)-1,3-glukan,  som til sammen danner et strukturelt nettverk. Kitin blir laget av enzymet kitin syntase på plasmamembranen, som er en beta-glykosyltransferase som kobler sammen enheter med UDP-N-acetylglukosamin.

Soppveggen er det første som kommer i kontakt med planteveggen i interaksjon mellom sopp og bakterier. Kitin virker som en elisitor i immunresponsen i planter, registrert av kitin elisitor receptor kinaser i cellemembranen.  Soppveggen har et mikrobeassosiert molekylært mønster (MAMP) som plantene kan gjenkjenne via mønstergjenkjennelsesreseptorer (PRR). Plantene kan etter registrering av elisitoren begynne å skille ut de hydrolyttiske enzymene kitinase og beta-glukanase som starter å nedbryte soppveggen.

 

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 15. apr. 2015 06:55