Nemertiner

Nemertiner eller slimormer (Rhynchocoela/ Nemertina/Nemertea, gr. Nemertes - en Nereide; rhynchos - nebb; koilos - hul; eng. ribbon worms; proboscis worms) er ca. 900 arter dyr. De fleste er nemertiner er marine former, men noen lever i ferskvann eller fuktig terrestrisk. Lever som kommensaler eller predatorer, og mange er glupske rovdyr (karnivore) som spiser små krepsdyr. Kan svømme eller grave seg ned.

Nemertiner er lange og tynne og ofte farget oransje, røde eller grønne med svarte eller farge striper. De  har ektoderm, mesoderm og endoderm, og er uleddet uten fast kutikula. Har fordøyelsessystem med munn, tarm og anus, og lukket blodkarsystem.  Til forskjell fra flatormene har nemertiner et lukket sirkulasjonssystem med blodåresystem utviklet fra mesodermen, med ett dorsalt og to laterale langsgående rør. Blodet er fargeløst, men kan også være farget av pigmenter. Slimormer mangler hjerte og blodet forflyttes og sirkuleres med muskelbevegelser i årene og ved bevegelse av dyret. Har langt utkrengbart hult muskelrør kalt proboskis, gr. proboskis - snabel, stamme) med en giftkjertel som kan kastes fram og fange bytte. Fangsapparatet proboskis ligger i en rhynchocoel som er et væskefylt hulrom omgitt av en mesoderm.  Mangler kroppshule (coelom), og rhynchoceol er en reminiscens fra coelomet. Huden har flimmerhår, slimceller og slimkjertler. To muskellag. Beveger seg raskt vha. muskler og cilier. Enkel hjerne dannet av fire ganglier, og nervesystem med fem langsgående nervestammer koblet sammen med et nettverk av nervefibre. Sanseorganer i form av ocelli, berørings- og trykkfølsomme papiller og hørselorgan. Mangler respirasjonssystem. Har fullstendig fordøyelsessystem med munn og anus. Ekskresjonssystemet har et par greinete rør med flammeceller, hvor rørene har åpning til overflaten via porer. De fleste er særkjønnete (dioike). Enkle gonader spredt langs kroppen. Egg og sperm skilles ut i vann hvor befruktningen skjer. Spiralformet kløyving under embryogenesen. Marine former har en hjelmformet pilidiumlarve (gr. pilidion - liten hette) med cilier og munn, men uten anus. Nemertinere har stor evne til regenerering og nye individer kan dannes fra fragmenter.

Klasse Anopla

(gr. anoplos - ubevæpnet)

Proboskis uten stylett. Munnen bak eller under hjernen.

Orden Heteronemertea (gr. heteros - annet, andre)

Kraftig muskellag.  Baseodiscus og kjempeslimorm (Lineus longissimus) blir over 10 meter lange. Cerebratulus lever i tomme muslingskall.

Orden Palaeonemertea (gr. palaios - gammel)

Enkel bygning. Perifere nervestrenger. Cephalothrix; Carinella; Tubulanus.

Klasse Enopla

(gr. enoplos - bevæpnet)

Proboskis med stylett. Munnen foran.

Orden Bdellonemertea

Kommensaler i mollusker. Filterfødere. Malacobdella.

Orden Haplonemertea

Nervesystem på innsiden av muskellag. Prostoma rubrum lever i ferskvann og er en hermafroditt. Argonemertes; Paranemertes; Prostoma.

Teksten er hentet fra Zoologi - om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 16. jan. 2019 12:28 - Sist endret 16. jan. 2019 12:28