Nitratreduksjon

Nitratreduksjon - Assimilatorisk nitratreduksjon. Nitrat reduseres først i cytoplasma i plantene til nitritt katalysert av nitrat reduktase, et enzymkompleks som inneholder FAD, molybden og cytokrom b, og i planter NADH som elektronkilde, (NADPH i sopp og bakterier). Nitrat aktiverer genet for nitrat reduktase (enzyminduksjon). Nitritt omdannes i kloroplaster eller plastider i røttene til ammonium katalysert av enzymet nitritt reduktase. Elektronkilden i denne reaksjonen i planter er redusert ferredoksin (NADPH i sopp og bakterier).

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 4. feb. 2011 10:38