Nitratreduksjon

Nitratreduksjon - Assimilatorisk nitratreduksjon som omdanner oksidert nitrogen i form av nitrat til redusert nitrogen, ammonium, som blir inkorporert i organiske forbindelser via nitrogenassimilasjon.

Nitrat (NO3-) reduseres først i cytoplasma i plantene til nitritt (NO2-)  katalysert av nitrat reduktase, et enzymkompleks som inneholder FAD, molybden og cytokrom b, og i planter NADH som elektronkilde, (NADPH i sopp og bakterier).

Nitrat aktiverer genet for nitrat reduktase (enzyminduksjon). Nitritt omdannes i kloroplaster eller plastider i røttene til ammonium katalysert av enzymet nitritt reduktase. Elektronkilden i denne reaksjonen i planter er redusert ferredoksin (NADPH i sopp og bakterier).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 10. feb. 2020 09:13