Nukleoid

Nukleoid - Samling av DNA i en prokaryot celle.

Publisert 4. feb. 2011 10:38