Nukleoid

Nukleoid (cellekjernelignende) er en samling genmaterialet i en prokaryot celle (bakterier). Nukleoid er et irreulært formet området av bakteriecellen som inneholder alt, eller størstedelen av genmaterialet (genom). Prokaryoter har til forskjell fra eukaryotene ikke celleorganeller, og har derfor ingen cellekjerne, men nukleoid har tilsvarende funksjon. Genmaterialet kan bestå av flere kopier med dobbelttrådet sirkulært  DNA. DNA hos prokaryoter kalles gonofor, og betegnelsen "bakteriekromosom" er egentlig litt misvisende, siden den ikke inneholder kromatin, men betegnelsen prokaryot kromosom blir også bruktom nukleoid. 

Nukleoid inneholder i tillegg til DNA, også mindre mengder RNA og nukloidprotein og nukleoidassosiert protein. Neukloid kan farges med Feulgenreagens som binder seg til DNA. I fluorescensmikroskopi blir DAPI eller etidiumbromid (kreftfremkallende) som interkalerer DNA brukt for å visualiser nukleoid.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 19. juli 2020 16:27