Orografiske faktorer

Orografi (gr. oros - fjell; graphein - tegne) Eksponering, høyde eller helning som skyldes fjell. Orografisk nedbør dannes når fuktig luft, for eksempel på havet, nærmer seg land og  blir presset opp i høyden av fjell og fjellkjeder, og gir derved regn.  En av de økologiske faktorene.

Tilbake til hovedside

Publisert 22. okt. 2018 15:32 - Sist endret 22. okt. 2018 15:32