Ortolog

Gen med samme funksjon og evolusjonær felles opprinnelse i vertikal nedarving til to eller flere arter.  Ortologer er homologe sekvenser med samme opprinnelse og atskilt ved artsdannelse.

For eksempel gen A fra en felles opprinnelig art via genduplisering gir to gener, gen A og gen B i en ny art, og når gen A og gen A vertikalt blir overført til to ny arter i form av henholdsvis gen A1 og gen A2 go gen B1 og gen B2 ,så blir gen A1 og A2 ortologer. Mens gen A1 og B1, samt gen A2 og gen B2 blir paraloger. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. mai 2021 17:03 - Sist endret 4. mai 2021 17:09