Osmolytter

Osmolytter er molekyler med lav molekylvekt som påvirker osmotiske egenskaper, viskosistet, ionestyrke og frysepunkt i vannholdige løsninger i biologisk vev. Høye konsentrasjonen av molekyler som er kompatible med og ikke forstyrrer normale celleprosesser. Osmolyttene gir ikke denaturering, aggregering  og utfelling av proteiner ved saltutfelling.

Hos planter er aminosyrer (prolin og glycin), betainer (betain og glycinbetain) samt sukkeralkoholdet sorbitol eksempler på osmolytter.

Bakterier har stor tilpasningsevne. Bakterier som skal overleve i omgivelser med høy osmolaritet er å fylle cytoplasma med salter som halofile arkebakterier (Archaea) i familien  Halobacteriaceae. Halobakteriene har osmoadaptering, økt saltopptak, opptil 5 molar konsentrasjon, spesielt av kalium (K+)  og klorid (Cl-) som virker som osmolytt og senker vannpotensialet inne i bakteriecellene. Høye ytre saltkonsentrasjoner gir saltstress og vannstress. Glycinbetain (N,N,N,-trimetylglycin) trimetylaminosyren karnitin (beta-hydroksy-gamma-N-trimetylaminobutyrat) kan bli brukt som osmolytt hos bakterier. 

Den encellete grønnalgen Dunaliella salina er eksempel på en halofil grønnalge som er funnet i dødehavet. Kan vokse i 0.5 -5 M NaCl. Bruker bl.a. glycerol som osmolytt. 

Litteratur

Sleator RD, Hill C: Bacterial osmoadaptation: the role of osmolytes in bacterial stress and virulence, FEMS Microbiology Reviews, 26, (1), (2002), 49–71, doi.org/10.1111/j.1574-6976.2002.tb00598.x

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 8. juni 2022 16:20 - Sist endret 8. juni 2022 16:20