Osmose

Osmose (gr. osmos - resultat av dytting, puff) - Diffusjon av vann gjennom en semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran (en membran som tillater fri passasje av vann, men som holder tilbake oppløste stoffer). Diffusjonen av vann skjer fra den siden som har lavest konsentrasjon av oppløste stoffer (salter, sukker, syrer etc.) over til den siden som er mest konsentrert.

Vannpotensialet gir informasjon hvilken vei vann vil bevege seg mellom systemer. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:39 - Sist endret 20. okt. 2021 17:23