Parafyletisk taxon

Parafyletisk taxon (gr. para - ved siden av; pholon - rase; slekt) - Et taxon som inkluderer noen, men ikke alle etterkommerne fra en felles opprinnelsesart. Et begrep innen evolusjonsbiologi.

Forskjellig fra polyfyletisk takson som betegnelse på organismer som ikke er i direkte slektskap med hverandre og innbefatter ikke en felles opprinnelsesorganisme. 

Et monofyletisk takson omfatter en gruppe organismer hvor alle er i slekt med hverandre og omfatter den siste felles forfetter og alle etterkommere etter denne. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:40 - Sist endret 3. des. 2020 12:37