P-generasjon

P-generasjon - Individene som krysser seg i en genetisk krysning. Avkommet er F1-generasjonen.

Publisert 4. feb. 2011 10:41