Plantene i Jordens nytid (Kenozoikum)

Kenozoikum (gr. kainos - ny) , Jordens nytid er den geologiske eraen fra 65.5 millioner år siden, i overgang fra Kritt i Mesozoikum og fram til i dag, delt inn i periodene Paleogen (Paleocon, Eocen, Oligocen) og  Neogen ( Miocen, Pliocen, Pleistocen). Fra Eocen til Pliocen blir klimaet gradvis kaldere og tørrere. Løvfellende trær utvikles og erstatter eviggrønne.Gras utviklet seg i Palaeocen tidlig i Eocene for 65-50 millioner år siden. De omfatter nå ca. 10.000 arter som dekker et stort areal. Med interkalært meristem tåler gras godt beiting, men ga også mulighet for beitende pattedyr.

En eldre inndeling er Tertiær (fra Paleocen til Pliocen) og Kvartær (fra Pleistocen til Holocen). Utvikling av ettårige og toårige var en strategi for å overleve ugunstige klimasesong. Gingko feller bladene. Bartrærne lerk (Larix) og Metasequoia feller nålene om vinteren. Planter i tropiske og subtropiske strøk er eviggrønne. Cellulose og lignin er tungt nedbrytbart, og nedbrytningen av cellulose skjedde i en fermentor med hjelp av mikroorganismer.  Gras inneholder silisiumkrystaller som beskytter mot beiting,  og tåler også tørke og brann uten at meristemet ødelegges. Gras dekker nå grassletter som savanner (Afrika), stepper (Eurasia), prærie (N-Amerika), pampas (Argentina) og grassveld (S-Afrika). Middelhavsflora med sklerofyllblad som tåler tørke finnes i Middelhavsland, langs California og Chile, S-Afrika, S-Australia med våt og kald vinter og tørr og varm sommer. På tundra uten trær dominerer starr (Carex), myrull (Eriophorum), vier (Salix) og bjerk (Betula). Ørken og ørkenplanter finnes i de subtropiske høytrykksbeltene ved 30o nord og syd for ekvator. CAM-planter og C4-planter favoriseres av høy temperatur, høy solinnstråling og tørke. Tørke i Miocen ga utvikling av C4-plantene, som også hadde  en fordel ved lavere konsentrasjon av karbondioksid i atmosfæren. CAM -planter finnes kaktusfamilien/Cactaceae, svalerotfamilien/Asclepiadaceae, vortemelkfamilien/Euphorbiaceae, ananasfamilien/Bromeliaceae og orkidéfamilien/Orchidaceae. C4-planter finnes i halvgrasfamilien/Cyperacaceae, amarantfamilien/Amaranthaceae, meldefamilien/Chenopodiaceae, vortemelkfamilien/Euphorbiaceae, og portulakkfamilien/Portulaccaceae. Det har ikke skjedd noen tilsvarende masseutryddelse av planter som hos. Istider ga biorefugier.

Temperaturendringer

Innholdet av oksygenisotopene 18-oksygen (18O2 ) og 16-oksygen (16O2) i vann varierer med temperaturen og innholdet av  18O2  er størst i havvann hvis det er varmt siden den lettere isotopen fordamper lettere. Kan også undersøke dette forholdet i kalsiumkarbonat. Ocean Drilling Program er et internasjonalt forskningsprosjekt som skal skaffe informasjon om havbunnen. Under Jura og Kritt var det en oppvarming av atmosfæren. Avkjøling i Miocen ga Antarktis, og temperaturfall i Pliocen.

Teksten er hentet fra Evolusjon

Tilbake til hovedside

Publisert 19. jan. 2019 11:06 - Sist endret 19. jan. 2019 11:10