Plasmodiale slimsopp

Plasmodiale slimsopp i dyrerekken Myxomycota omfatter ca. 450 arter.

Plamodiale slimsopp mangler klorofyll og cellevegger, og har iIngen eller to flageller. De har en flerkjernet masse med cytoplasma (plasmodium) som kan ha gul eller oransje farge, og brer seg som et nettverk over underlaget som blir fordøyet.  Slimsoppen kryper over underlaget. Kjernene er ikke atskilt av vegger og deler seg synkront under mitosen. Mangler centrioler. Fordøyer mikroorganismer og organisk materiale. Ved mangel på næring eller vann stoppes bevegelsen av plasmodiet og det dannes stilkete strukturer med sporangier, sporeproduserende organ med diploide eller haploide sporer. Meiose gir haploide sporer i sporangiet. Under gunstige betingelser spirer sporene og det dannes en haploid reproduktiv celle fra hver spore. Den haploide cellen kan være en svermecelle med to flageller under fuktige betingelser eller kan være en myxamøbe under tørrere betingelser. Begge typer haploide celler virker som gameter som kan fusjonere og danne en diploid zygote. Zygoten, den diploide kjernen deler seg flere ganger uten at cytoplasma deles og på denne måten dannes et flerkjernet plasmodium.

Tilbake til hovedside 

 

Publisert 3. juli 2019 09:41 - Sist endret 3. juli 2019 09:41