Slimsopp

Slimsopp - Myxomycetes; Myxomycota, Myxogastria, med et bevegelig amøbestadium og et ubevegelig stadium med fruktifikasjon og dannelse av et sporangium som via reduksjonsdeling (meiose) lager ornamenterte sporer som spres med vind.

Har haploide meiosporer som spirer i et fuktig miljø til en haploid myxamøbe uten flagell,  eller en haploid svermecelle (myxoflagellat) med kort og lang flagell, former som kan gå over i hverandre. En myxamøbe kan lage mikrocyster under dårlige vekstforhold og tørke, men som kan lage myxamøber og flagellater hvis forholdene er gode. Kjønnet (seksuell) formering skjer hvis myxoflageller eller myxamøber fusjonerer og sammensmelter kjerner (plasmogami og karyogami) til diploide individer. Mitotiske kjernedelinger gir et mangekjernet slimet plasmodium som kan bevege seg og lage fruktlegemer og et kapillitium kan delta med utkasting av sporer. Et plasmodium kan også danne et mangekjernet sklerotium, som ved gode vekstforhold på nytt kan omdannes til plasmodium.

Myxomyceter (Myxogastridae) er plasmodiale slimsopp i slekt med cellulære slimsopp (Dictyosteliidae) eller sosiale amøber, og kan bli plassert i en supergruppe Amoebozoa. Plasmoidale slimsopp har et vegetativt stadium (makroplasmodium) som er en stor celle med mange diploide cellekjerner som deler seg synkront. En syncytial masse med protoplasma uten cellevegger.  Plasmodiet forflytter og beveger seg ved protoplasmastrømning. Slimsoppene er heterotrofe, skiller ut enzymer og fagocyterer andre organismer. Ved fruktifisering blir det dannet haploide sporer i et sporangium. Sporene kan enten danne myxamøbeceller eller myxoflagellater. To myxamøbeceller eller myxoflagellelater fra to forskjelle krysningstyper kan fusjonere (plasmogami) og cellekjernene kan deretter fusjonere (karyogami). Plasmodiale slimsopp vokser ofte på skyggefulle steder. Ved dårlige vekstforhold kan plasmodiet bli omdannet til et hardt sklerotium.

Slimsoppen Physarum polyscepharum  er gulfarget og har et vegetativt plasmodium med åreformete utvekster. Den er mye brukt til laboratoriestudier av slimsopp.

Ulvemelk (Lycigala epidendron)

Ulvemelk (Lycogala epidendron), divisjon Myxomycota.  Plasmodiet kryper på overflaten av for eksempel en råtten tømmerstokk og spiser via pseudopodier bakterier, sporer fra sopp og planter samt protozooer. Her er plasmodiene omdannet til en samling med kuleformet sporebærende stadium (aethalium, gr. aithalos - sot) omgitt av en rosagrå yttervegg (peridium). Fargen endrer seg under modning. Fra  Bjørkelangen, Aurskog-Høland kommune

Trollsmør (Fuligo septica)

Trollsmør eller trollspytt (Fuligo septica). Bjørkelangen, Aurskog-Høland kommune

slimsopp

Heksespytt (Mucilago crustacea) (orden Physarida, familie Didymiidae) på gras. Ligner på oppkast.

Bjørkelangen, Aurskog-Høland kommune

Mucilago crustaceae

Mucilago crustaceae. Funnsted: Bjørkelangen, Aurskog-Høland kommune.

Hva er dette ?

Trodde en gang at dette måtte være en slimsopp, men mottok en henvendelse om dette 28.10.2019, og vedkommende  mente at det istedet måtte være rottåre (Ditiola radicata).

Hva er dette ?

Hva er dette ? Rottåre (Ditiola radicata) ? Vokste på en gammel furustokk. Tar gjerne imot synspunkter.

Hva er dette ?

Hva er dette ? Rottåre (Ditiola radicata) ?

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 30. jan. 2020 11:51