Syncytium

Syncytium (gr. syn - med; kytos - hul) - En celle med mange kjerner i et felles protoplasma omgitt av en en plasmamembran, hos planter i tillegg en cellevegg. Et syncytium er resultat av repeterte kjernedelinger (mitoser) uten cytokinese og cellularisering. Kjernene i embryosekken under makrosporogenesen i den hunnlige gametofytten hos blomsterplantene ligger først fritt, men blir under embryoutviklingen cellularisert og omgitt av en cellevegg, unntatt de to polkjernene som ligger i sentralcellen blir ikke omgitt av cellevegg.

I endospermutviklingen hos kornslagene (embryogenese)  ligger i melkestadiet endospermkjernene i et syncytium før de blir omgitt av cellevegger og fylt med opplagsnæring. I en kokoksnøtt er det flytende endosperm med cellekjerner.

I amøber er det cellekjerner i et syncytium (coenocyt).

Rotcystenematoder har et syncytium. Hos dyr er det flerkjernete skjelettmuskelfibre.

Hos intracellulære parasitter i Apicomplexa kan trofozoitter i leverceller ha gjentatte kjernedelinger og danne schizonter. 

I de første celledelingene av zygoten etter befruktning av egget i bananflue dannes det et syncytium. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 17. apr. 2021 10:13