Peridium

Peridium (gr. peridion - liten væske) - Barklag med sterile sopphyfer. Kappe som omgir sporoforen hos sopp. Ytre dekke på et sporganium. Omgir f.eks. teliosporer hos rustsopp hvor peridium åpnes i fuktig vær. Overflaten på sporesamling hos slimsopp.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 29. okt. 2019 10:06