Rustsopp

Rustsopp (eng. rusts) er en gruppe stilksporesopp (Basidiomycotina) i rustsopporden Uredinales/Pucciniales som gir rustsoppsyke på planter (rust).

Rustsopp har ikke basidiosporer på fruktlegemer. Basidiosporene utvikles på kimtuber (basidier) fra tykkveggete hvilesporer (teliosporer).   Noen rustsopp trenger to uavhengie verter for å kunne fullføre livssyklus.  Ruststopp får næring via oppsugingsorganer (haustorier).  

Livssyklus starter og slutter med teliosporer (overvintringssporer) Teliosporene spirer og danner basidiosporer som lander på en vertsplante, gir infeksjon og danner pykniosporer i pyknia. Pykniosporer virker som spermatier og lager dikaryotisk mycel (n+n).

Aeciosporer (skålrustsporer) i aecier blir etterfulgt av urediosporer (sommersporer)i uredier og til slutt teliosporer i telier. Uredosporer er ofte det mest økonomisk skadelige og spres mest. På bartrær er det ofte pyknidie- eller aecidiestadiet som gir størst økonomisk tap.

Rongrust

Rognrust (Gymnosporangium cornutum), en rustsoppen med rødoransje pyknidier på oversiden av bladene på rogn. Vertsveksler med einer.

Slekten Puccinia omfatter ca. 4000 arter med obligate planteparasitter. Svartrust (Puccinia graminis f. tritici) på hvete har kompleks livssyklus med opptil fem sporestadier. Vertsveksler med BerberisPuccinia graminis f. secalis på rug.  f = forma speciales, spesielle former som bare har noen få vertsplanter.

Mer om sopp

Tilbake til hovedside

Publisert 17. des. 2018 12:21 - Sist endret 28. feb. 2022 12:26