Rustsoppsyke

Rustsoppsyke - En sykdom forårsaket av rustsopp (Ustilaginales). Store mengder mørkefarget pudderaktig og ofte luktfulle sporer.

Rustsoppene vertsveksler ofte med høyere planter, og kan utvikle flere forskjellige sporer som virker som spredningsorganer:

1) teleutosporer som er overvintringssporer.

2) basidiesporer.

3) aecidiesporer (skålrustsporer).

4) uredosporer (sommersporer).

Hele basidiet kan også hos noen arter brukes som spredningsorgan. Fragmobasidiale rustsopp kan ha et haploid gjærstadium som vokser ved knoppdannelse på en sukkerblanding på en bladoverflate, og kan derfra spres videre. Rustsopp kan også spres med diasporen til vertsplanten.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 16. okt. 2020 12:24