Sklerotium

Sklerotium (gr. skleros - hard) sklerotier (flt.) - Kompakt masse av ofte mørkefargede sopphyfer hos sopp og som kan overleve vinteren. Slimsopp kan danne et stadium i form av et sklerotium. 

F.eks. hos meldrøye (Claviceps purpurea) i grasaks (bilde) og knollbegersoppen trådkølle (Typhula).
Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 5. aug. 2020 11:37