Plasmogami

Plasmogami (gr. plasma - form; gamos - ekteskap) - Sammensmelting av flere individer til en masse med flere kjerner. Sammensmelting av haploide sopphyfer. Hos rustopp kan det skje sammensmelting mellom en spermatie (mitospore) og en hyfe. Det finnes også eksempler på plasmogami mellom spermatier. Hos slimsopp fusjonerer myxoflagellater eller myxamøber med plasmogami.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 27. nov. 2018 07:20